Elektromobilność dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

dodano: 24.04.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju przy Rynku 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój;
  • na stronie Piwnicznej-Zdroju oraz w Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 03.03.2020 r. – 23.03.2020 r. drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres gmina@piwniczna.pl

 

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: