Elektromobilność dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

dodano: 24.04.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju przy Rynku 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój;
  • na stronie Piwnicznej-Zdroju oraz w Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 03.03.2020 r. – 23.03.2020 r. drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres gmina@piwniczna.pl

 

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: