Honorowi Obywatele Miasta

dodano: 04.04.2019
 • August Wowkonowicz (1878 – 1919) – burmistrz Piwnicznej w latach 1904 – 1905. Wybrukował Rynek, za jego kadencji przygotowywano budowę szkoły, budynek policji, rzeźnię. Tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Andrzej Hrabia Potocki (1861 – 1908) – marszałek Sejmu Krajowego Galicji, namiestnik Galicji, zasłużony dla krzewienia polskości. Tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Władysław Janusz – starosta nowosądecki, tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Stanisław Marcin Badeni (1850 – 1912) – poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie i dwukrotnie marszałek krajowej Galicji na przełomie XIX i XX w.
 • Ks. Jan Dagnan (1835 – 1930) – proboszcz parafii w Piwnicznej przez 37 lat, do 1930r., dziekan dekanatu starosądeckiego, radny miejski i przewodniczący Rady Szkolnej; społecznik, pionier spółdzielczości, założył kółko rolnicze i kasę oszczędnościowo-pożyczkową, inicjator budowy Domu Ludowego. Otrzymał tytuł 17 marca 1918 r.
 • Józef Piłsudski (1867 – 1935) – naczelnik odrodzonego państwa polskiego, marszałek Polski, Rada Miejska Piwnicznej przyznała mu tytuł 11 listopada 1934r.
 • Jan Marciszewski (1871 – 1953) – burmistrz Piwnicznej w latach 1927 – 1938 (burmistrzem był także jego ojciec i dziadek). Za jego kadencji dokonano odwiertu wody mineralnej (1932), wybudowano łazienki mineralne i borowinowe. Tytuł otrzymał 8 lipca 1935 r.
 • Maciej Łach (1892 – 1966) – starosta powiatowy w Nowym Sączu w latach 1929 – 1938. Tytuł otrzymał 8 lipca 1935 r.
 • 1. Pułk Strzelców Podhalańskich – chluba Sądecczyzny, Rada Miejska podjęła uchwałę 15 maja 1938 r.
 • Danuta Szaflarska (ur. 1915 r. w Kosarzyskach, zm. 2017 r. w Warszawie) – znakomita aktorka, debiutowała w nowosądeckim Teatrze Towarzystwa Dramatycznego prowadzonym przez Bolesława Barbackiego, aktorka teatrów w Wilnie, Krakowie, Łodzi i Warszawie, zagrała m.in. w filmie „Zakazane piosenki” i „Skarb”, a ostatnio „Pora umierać” i „Janosik”. „Ambasador” Piwnicznej w Warszawie. Tytuł otrzymała 14 lipca 2000 r. Pochowana na Powązkach w Warszawie.
 • Henry Toikander – prezes Towarzystwa Fińsko-Polskiego w Kuusankoski (jego żona pochodzi z Piwnicznej), przyjaciel Piwnicznej, m.in. inicjator pomocy charytatywnej i współorganizator tournee Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu” po Finlandii. Tytuł otrzymał 30 września 2005 r.
 • Géza Cséby (ur. 1947 r. w Keszthely) – poeta, tłumacz, kulturoznawca, dyrektor Domu Kultury w Keszthely na Węgrzech, przyjaciel Polski, przetłumaczył na język węgierski wiersze poetek piwniczańskich: Barbary Paluchowej, Wandy Łomnickiej-Dulak, Stanisławy Widomskiej-Fiedor. Tytuł otrzymał 10 października 2006 r.
 • Maria Lebdowiczowa (ur. 1934 r. w Nawojowej) – emerytowana nauczycielka języka polskiego, społecznik, współzałożycielka i redaktorka lokalnej gazety „Znad Popradu”, współautorka monografii Piwnicznej „Studia i szkice z dziejów miasta 1772 – 1998” i innych książek o Piwnicznej: „Rzeka z miasteczkiem w tle”, „Dawni Piwniczanie: słownik biograficzny”, „Skarby w Kicarzy”. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Krystyna z Jurgielewiczów - Bielczykowa
  (ur. 1921 r. w Krakowie) – działała we fransuskim ruchu oporu, więzień Ravensbruck i Neubrandenburg, nauczycielka języka francuskiego w liceach warszawskich, a także na AWF w Warszawie. Po przejściu na emeryturę wraz z mężem zamieszkała w Piwnicznej Zdroju, gdzie udziela się społecznie. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Prof. Zygmunt Bielczyk (ur. 1913 r. w Nowym Sączu) – żołnierz września 1939 r. i AK, prof. AWF w Warszawie, w latach 70. prodziekan, dziekan i prorektor tej uczelni, autor opracowań dotyczących techniki i metodyki narciarstwa, założyciel unikalnego w skali światowej muzeum nart w Piwnicznej, do którego przekazał cenną kolekcję - zbiory nart. Tytuł otrzymał 30 października 2008 r.
 • Maria Zubek (ur. 1919 r. w Nowym Sączu) – wdowa po mjr. Zubku ps. „Tatar”, podczas II w. światowej łączniczka i pielęgniarka AK, ps. „Tatarzyna”, udziela się w związkach kombatanckich, doprowadził do wydania wspomnień wojennych swojego męża. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Przemysław Stanko – dr historii z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, badacz królewskich pergaminów dotyczących Piwnicznej, odnalazł oryginał dokumentu lokacyjnego Piwnicznej, uważany dotychczas za zaginiony lub zniszczony. Tytuł otrzymał 30 października 2008 r.
 • Ks. Jan Wątroba (ur. 1939 r. w Łososinie Górnej) – proboszcz w Piwnicznej w latach od 1983 do 2009, pierwszy dziekan dekanatu Piwniczna, zasłużony dla budownictwa sakralnego, turysta, kapelan koła PTTK im. Władysława Oleksego w Piwnicznej-Zdroju. Otrzymał tytuł 28 lipca 2009 r.

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: