Honorowi Obywatele Miasta

dodano: 04.04.2019
 • August Wowkonowicz (1878 – 1919) – burmistrz Piwnicznej w latach 1904 – 1905. Wybrukował Rynek, za jego kadencji przygotowywano budowę szkoły, budynek policji, rzeźnię. Tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Andrzej Hrabia Potocki (1861 – 1908) – marszałek Sejmu Krajowego Galicji, namiestnik Galicji, zasłużony dla krzewienia polskości. Tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Władysław Janusz – starosta nowosądecki, tytuł otrzymał 5 stycznia 1905 r.
 • Stanisław Marcin Badeni (1850 – 1912) – poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie i dwukrotnie marszałek krajowej Galicji na przełomie XIX i XX w.
 • Ks. Jan Dagnan (1835 – 1930) – proboszcz parafii w Piwnicznej przez 37 lat, do 1930r., dziekan dekanatu starosądeckiego, radny miejski i przewodniczący Rady Szkolnej; społecznik, pionier spółdzielczości, założył kółko rolnicze i kasę oszczędnościowo-pożyczkową, inicjator budowy Domu Ludowego. Otrzymał tytuł 17 marca 1918 r.
 • Józef Piłsudski (1867 – 1935) – naczelnik odrodzonego państwa polskiego, marszałek Polski, Rada Miejska Piwnicznej przyznała mu tytuł 11 listopada 1934r.
 • Jan Marciszewski (1871 – 1953) – burmistrz Piwnicznej w latach 1927 – 1938 (burmistrzem był także jego ojciec i dziadek). Za jego kadencji dokonano odwiertu wody mineralnej (1932), wybudowano łazienki mineralne i borowinowe. Tytuł otrzymał 8 lipca 1935 r.
 • Maciej Łach (1892 – 1966) – starosta powiatowy w Nowym Sączu w latach 1929 – 1938. Tytuł otrzymał 8 lipca 1935 r.
 • 1. Pułk Strzelców Podhalańskich – chluba Sądecczyzny, Rada Miejska podjęła uchwałę 15 maja 1938 r.
 • Danuta Szaflarska (ur. 1915 r. w Kosarzyskach, zm. 2017 r. w Warszawie) – znakomita aktorka, debiutowała w nowosądeckim Teatrze Towarzystwa Dramatycznego prowadzonym przez Bolesława Barbackiego, aktorka teatrów w Wilnie, Krakowie, Łodzi i Warszawie, zagrała m.in. w filmie „Zakazane piosenki” i „Skarb”, a ostatnio „Pora umierać” i „Janosik”. „Ambasador” Piwnicznej w Warszawie. Tytuł otrzymała 14 lipca 2000 r. Pochowana na Powązkach w Warszawie.
 • Henry Toikander – prezes Towarzystwa Fińsko-Polskiego w Kuusankoski (jego żona pochodzi z Piwnicznej), przyjaciel Piwnicznej, m.in. inicjator pomocy charytatywnej i współorganizator tournee Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu” po Finlandii. Tytuł otrzymał 30 września 2005 r.
 • Géza Cséby (ur. 1947 r. w Keszthely) – poeta, tłumacz, kulturoznawca, dyrektor Domu Kultury w Keszthely na Węgrzech, przyjaciel Polski, przetłumaczył na język węgierski wiersze poetek piwniczańskich: Barbary Paluchowej, Wandy Łomnickiej-Dulak, Stanisławy Widomskiej-Fiedor. Tytuł otrzymał 10 października 2006 r.
 • Maria Lebdowiczowa (ur. 1934 r. w Nawojowej) – emerytowana nauczycielka języka polskiego, społecznik, współzałożycielka i redaktorka lokalnej gazety „Znad Popradu”, współautorka monografii Piwnicznej „Studia i szkice z dziejów miasta 1772 – 1998” i innych książek o Piwnicznej: „Rzeka z miasteczkiem w tle”, „Dawni Piwniczanie: słownik biograficzny”, „Skarby w Kicarzy”. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Krystyna z Jurgielewiczów - Bielczykowa
  (ur. 1921 r. w Krakowie) – działała we fransuskim ruchu oporu, więzień Ravensbruck i Neubrandenburg, nauczycielka języka francuskiego w liceach warszawskich, a także na AWF w Warszawie. Po przejściu na emeryturę wraz z mężem zamieszkała w Piwnicznej Zdroju, gdzie udziela się społecznie. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Prof. Zygmunt Bielczyk (ur. 1913 r. w Nowym Sączu) – żołnierz września 1939 r. i AK, prof. AWF w Warszawie, w latach 70. prodziekan, dziekan i prorektor tej uczelni, autor opracowań dotyczących techniki i metodyki narciarstwa, założyciel unikalnego w skali światowej muzeum nart w Piwnicznej, do którego przekazał cenną kolekcję - zbiory nart. Tytuł otrzymał 30 października 2008 r.
 • Maria Zubek (ur. 1919 r. w Nowym Sączu) – wdowa po mjr. Zubku ps. „Tatar”, podczas II w. światowej łączniczka i pielęgniarka AK, ps. „Tatarzyna”, udziela się w związkach kombatanckich, doprowadził do wydania wspomnień wojennych swojego męża. Tytuł otrzymała 30 października 2008 r.
 • Przemysław Stanko – dr historii z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, badacz królewskich pergaminów dotyczących Piwnicznej, odnalazł oryginał dokumentu lokacyjnego Piwnicznej, uważany dotychczas za zaginiony lub zniszczony. Tytuł otrzymał 30 października 2008 r.
 • Ks. Jan Wątroba (ur. 1939 r. w Łososinie Górnej) – proboszcz w Piwnicznej w latach od 1983 do 2009, pierwszy dziekan dekanatu Piwniczna, zasłużony dla budownictwa sakralnego, turysta, kapelan koła PTTK im. Władysława Oleksego w Piwnicznej-Zdroju. Otrzymał tytuł 28 lipca 2009 r.
 • Barbara Paluch (Paluchowa) z d. Krężołek ur. w Kobylance w Beskidzie Niskim. Art. plastyk - ASP Kraków, poetka - pisze w języku literackim, w gwarze górali nadpopradzkich i pogórzan, animatorka kultury, przez 23 lata do dzisiaj redaktor naczelna miesięcznika lokalnego „Znad Popradu”. Od urodzenia związana z Ziemią Sądecką, szczególnie z uzdrowiskami Krynicą i Piwniczną Zdrojem, gdzie mieszka od 52 lat. Członkini ZPAP, ZLP oddz. Kraków. Jest autorką 15 tomików poezji, w tym jednego dwujęzycznego, dwuczęściowego autorskiego albumu o dziedzictwie kulturowym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój „Dar Pamięci - dawni ludzie, rodziny, dawne domy” i 3 książeczek dla dzieci, które sama ilustrowała: • Za co babcia kocha Kraków • O kwiatach i Agatce niejadce • O góralce Hanusi i panience Danusi – opowieść o dawnym dzieciństwie w górach i przyjaźni dwóch dziewczynek: Danuty Szaflarskiej i jej o 9 lat starszej piastunki Anny Kluskowej z d. Piekarczyk. Ilustratorka wielu wydawnictw poetyckich, almanachów pokonkursowych. Autorka okładek książek, projektów graficznych i scenografii oraz ponad 30 scenariuszy przedstawień dla najmłodszych. Pomysłodawczyni i organizatorka odbywających się przez 20 lat Międzynarodowych Spotkań Poezji i Muzyki Gór "Wrzosowisko", Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach" i trzech Międzynarodowych plenerów malarskich „Beskid pędzlem zapisany”. Zaprojektowała pomnik Zakładników Rozstrzelanych w Młodowie. W Muzeum Regionalnemu TMP znajdują się jej autorstwa dwa pastelowe portrety mieszkanek gminy: Anny z Łomnicy Zdroju i Katarzyny z Łazów. Jest laureatką głównych nagród w wielu prestiżowych polskich konkursach poetyckich. Odznaczona nagrodą Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa, nagrodą im Władysława Orkana, Złotym Jabłkiem Sądeckim, nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gloria Artis – Zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrodą im. księdza prof. Bolesława Kumora „Sądecki Autor” przyznanym przez dzieci Orderem Uśmiechu oraz wieloma innymi. TVP pr 2 w r. 2014 nagrała o niej w cyklu ”AKTYWNI 60+” film „Wrzosowa Pani znad Popradu” Czytaj więcej o Barbara Paluch (Paluchowa) z d. Krężołek TU

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: