Program Czyste Powietrze

dodano: 11.10.2022

AKTUALNOŚCI dot. Programu Czyste Powietrze

www.czystepowietrze.gov.pl

Kliknij w link:


Gminy Punkt Konsultacyjny:

Punkt Konsultacyjny dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od godz. 7:00 do godz. 15:30 na stanowiskach pracy (zmiennie) 7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30.

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


Stan na dzień 31.03.2024 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 377
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 317
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 192
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 218 588,26 zł

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: