Program Czyste Powietrze

dodano: 11.10.2022

 

Cel Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Gminy Punkt Konsultacyjny:

Punkt Konsultacyjny dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od godz. 7:00 do godz. 15:30 na stanowiskach pracy (zmiennie) 7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30.

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Stan na dzień 30.09.2022 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 241
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 206
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 92
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 402 800,18 zł

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: