Program Czyste Powietrze

dodano: 11.10.2022

AKTUALNOŚCI dot. Programu Czyste Powietrze

Kliknij w link:


3 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Dzięki nim zwiększy się wysokość dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Podwyższone zostaną także progi dochodowe oraz pojawi się możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

Dotacje nawet dwukrotnie wyższe niż dotychczas

Wprowadzone zmiany znacząco zwiększają wysokość dofinansowań do działań poprawiających efektywność energetyczną budynków. Jest to szczególnie ważna kwestia, ponieważ dobrze ocieplone domy z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, to nie tylko mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale także zdecydowana poprawa jakości powietrza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, którzy zmagają się z rosnącymi cenami, na wymianę starego pieca i ocieplenie domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł dotacji.

Jakie kluczowe zmiany wprowadza nowa wersja Programu?

Podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie wysokości dotacji

  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł
  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrasta z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zmiana w ścieżce bankowej programu

Kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu

Zmiany w Programie mają służyć promowaniu termomodernizacji jako skutecznej metody zmniejszania kosztów ogrzewania. W nowej wersji umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła. Możliwe będzie teraz wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i całościowej termomodernizacji domu.

3 stycznia 2023 r. zostaje wprowadzony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Działanie będzie refundowane w 100% do kwoty 1200 zł. Aby otrzymać dofinansowanie na całościową termomodernizację budynku należy przeprowadzić audyt oraz wykonać wszystkie elementy wskazane w jednym z jego wariantów.

Więcej informacji na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

 

Gminy Punkt Konsultacyjny:

Punkt Konsultacyjny dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od godz. 7:00 do godz. 15:30 na stanowiskach pracy (zmiennie) 7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30.

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


Stan na dzień 31.12.2023 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 360
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 296
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 183
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 985 997,45 zł

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: