Program Czyste Powietrze

dodano: 11.10.2022

3 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Dzięki nim zwiększy się wysokość dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Podwyższone zostaną także progi dochodowe oraz pojawi się możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

Dotacje nawet dwukrotnie wyższe niż dotychczas

Wprowadzone zmiany znacząco zwiększają wysokość dofinansowań do działań poprawiających efektywność energetyczną budynków. Jest to szczególnie ważna kwestia, ponieważ dobrze ocieplone domy z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, to nie tylko mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale także zdecydowana poprawa jakości powietrza.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, którzy zmagają się z rosnącymi cenami, na wymianę starego pieca i ocieplenie domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł dotacji.

Jakie kluczowe zmiany wprowadza nowa wersja Programu?

Podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie wysokości dotacji

  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł
  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrasta z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zmiana w ścieżce bankowej programu

Kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu

Zmiany w Programie mają służyć promowaniu termomodernizacji jako skutecznej metody zmniejszania kosztów ogrzewania. W nowej wersji umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła. Możliwe będzie teraz wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i całościowej termomodernizacji domu.

3 stycznia 2023 r. zostaje wprowadzony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Działanie będzie refundowane w 100% do kwoty 1200 zł. Aby otrzymać dofinansowanie na całościową termomodernizację budynku należy przeprowadzić audyt oraz wykonać wszystkie elementy wskazane w jednym z jego wariantów.

Więcej informacji na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

 

Gminy Punkt Konsultacyjny:

Punkt Konsultacyjny dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od godz. 7:00 do godz. 15:30 na stanowiskach pracy (zmiennie) 7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30.

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Stan na dzień 31.12.2022 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 255
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 228
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 100
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 670 381,93 zł

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: