Piwniczna-Zdrój uzyskała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”

Oś.V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – REACT-EU. Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Na realizację projektu grantowego „Cyfrowego Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość dofinansowania: 315 600,00 PL

Gmina Piwniczna-Zdrój całość grantu zamierza przeznaczyć na poprawę szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej -Zdroju. W ramach grantu w zakresie „Cyfryzacji biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” planuje się zakup 20 szt. komputerów osobistych z monitorami i systemem operacyjnym Windows 11 (obecnie Urząd i Zakład posiada stacje z niewspieranym już Windows 7) oraz 20 pakietów biurowych Microsoft Office 2021 do zakupionych komputerów, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników końcowych przed działaniem szkodliwego oprogramowania. Planuje się także zakup zarządzonych switch-y, umożliwiających segmentację istniejącej sieci, w celu ograniczenia dostępu do poszczególnych zasobów dla osób nieuprawnionych. W zakresie „Zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” uwzględniono w projekcie: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez zewnętrzną firmę z odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami; zakup 2 serwerów wraz z oprogramowaniem Windows Server 2022 oraz obsługą dwóch środowisk wirtualnych; a także zakup urządzeń brzegowych UTM. Wszystkie wydatki w ramach grantu bardzo znacząco poprawią bezpieczeństwo całej infrastruktury informatycznej Urzędu i Zakładu komunalnego. Zakup i wdrożenie powyższego sprzętu znacząco wpłynie na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: