Dystrybucja węgla na potrzeby mieszkańców przez samorząd

dodano: 18.10.2022

18.11.2022 r.

INFORMACJA: zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że w dniu 18.11.2022 r. została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Pierwsze dostawy paliwa planowane są na I tydzień grudnia.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup i przeszli pozytywną jego weryfikację, będą informowani telefonicznie o konieczności dokonania zapłaty za węgiel i możliwości jego odbioru. 


09.11.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny poniżej:

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 lub 6)

Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki otrzymania dodatku węglowego.

Według ww. ustawy do zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla, a w szczególności ostatecznej ceny za tonę oraz dostępnego sortymentu, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy.


24.10.2022 r.

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Piwnicznej- Zdroju w celach sondażowych, zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. Przeprowadzony sondaż jest konieczny by odpowiednio zaplanować działania w zakresie planowanego zakupu i dystrybucji węgla na terenie Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju (pok. nr.2),
 • telefonicznie pod nr. tel 663 763 990 lub 18 4464 043 w. 48
 • na adres e-mail: gmina@piwniczna.pl lub parking@piwniczna.pl

Przy określeniu zapotrzebowania prosimy o podanie adresu gospodarstwa oraz sortymentu węgla ( kostka, groszek/ orzech, miał, ekogroszek,)

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Składanie wniosków będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Kto jest uprawniony do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z zapisami procedowanej ustawy.

Do zakupu węgla w cenie nieprzekraczającej 2.000 zł za tonę uprawnione będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym:

 • które spełniły warunki uprawniające do dodatku węglowego
 • nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę ( zapis ten dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego na rzecz, którego jest dokonywany zakup preferencyjny)
 • których źródła ciepła wpisane są do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków

Łącznie będzie można nabyć 3 tony paliwa (1,5 tony w 2022 r. i takiej samej ilość po 1 stycznia 2023 r.


18.10.2022 r.

Rząd chce ułatwić samorządom dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców. Dzięki rządowemu wsparciu, cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców tylko 1 tys. zł.

Najważniejsze rozwiązania

 • Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.
  - Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.
  - Cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.
 • Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny.
  - Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.
  - Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie tylko 1 tys. zł.
  - Limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy.
 • Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione:
  - ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych;
  - z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla;
   
 • Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:
  - własne jednostki organizacyjne;
  - wybrane spółki, np. komunalne;
  - umowę ze składem węgla;
  - umowę z inną gminą.
 • Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 


18.10.2022 r.

W związku z pojawieniem się rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informuję że rozpoczęliśmy rozmowy z podmiotami sprzedającymi węgiel celem zabezpieczenia naszych mieszkańców w opał w nadchodzącym sezonie grzewczym. Czekamy na wejście w życie przepisów ustawy.

Przejdź do:

 

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów gov.pl [14.10.2022 r.]

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: