OPS w Piwnicznej-Zdroju: Złóż wniosek o wypłatę dodatku węglowego

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie, z którą świadczenie w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, zawierającymi, co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (węgiel kamienny, brykiet lub pellet).

Warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopad 2022 r. – wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju w pokoju nr 3 i 4 w godzinach od 8: 00 do 14:00.

Prosimy dołączać do wniosku deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: