Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km 0+177-0+237”

dodano: 11.12.2023

Rozpoczęcie realizacji: 29.06.2023 r.

Zakończenie realizacji: 28.11.2023 r.

W ramach zadania wykonano stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej tj.: zabezpieczenie osuwiska, wzmocnienie skarpy siatką stalową gwoździowaną, montaż barier i poręczy ochronnych, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: