Elektromobilność dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

dodano: 24.04.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju przy Rynku 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój;
  • na stronie Piwnicznej-Zdroju oraz w Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 03.03.2020 r. – 23.03.2020 r. drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres gmina@piwniczna.pl

 

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

ETS 2020
BO Małopolska
Powszechny Spis Rolny 2020
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Krakowski Park Technologiczny
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Miasta Partnerskie
Facebook
Znad Popradu
KRD

Na skróty: