Projekt pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

dodano: 06.12.2022

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

a) Droga: Piwniczna-Zdrój Podbukowiec II etap na działkach ewidencyjnych nr: 2111/177 o długości 250 mb

b) Droga: Zubrzyk na działkach ewidencyjnych nr: 163 o długości 310 mb

c) Droga: Piwniczna-Zdrój Magóry II etap, na działkach ewidencyjnych nr: 2111/177 o długości 300 m

  • Całkowity koszt realizacji zadania: 485 081,79 zł
  • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 188 980,00 zł
  • Udział Gminy: 296 101,79 zł

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: