Projekt pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

dodano: 06.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

a) Droga: „Łomnica Zdrój Osiedle Jarzębaki” w km 0+500 – 0+850 w miejscowości Łomnica Zdrój

  • Całkowity koszt realizacji zadania: 224 872,29 zł
  • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 112 436,00 zł
  • Udział Gminy: 112 436,29 zł

b) Droga: Piwniczna-Zdrój Podbukowiec II etap na działkach ewidencyjnych nr: 2111/177 o długości 250 mb

c) Droga: Zubrzyk na działkach ewidencyjnych nr: 163 o długości 310 mb

d) Droga: Piwniczna-Zdrój Magóry II etap, na działkach ewidencyjnych nr: 2111/177 o długości 300 m

  • Całkowity koszt realizacji zadania: 485 081,79 zł
  • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 188 980,00 zł
  • Udział Gminy: 296 101,79 zł

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: