Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

dodano: 06.09.2019

 

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej – Zdroju, ul. Rynek 20, 33- 350 Piwniczna – Zdrój

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

2. Załączniki:

 • karta informacyjna obiektu.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – tylko w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

 

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim, prowadzonej przez Burmistrza Piwnicznej – Zdroju.

Opłatę skarbową można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju, ul. Rynek 20, 33 - 350 Piwniczna – Zdrój
 • przelewem na nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 Bank Spółdzielczy
  w Piwnicznej - Zdroju  z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Uwagi:

1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Piwnicznej - Zdroju – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Piwnicznej - Zdroju, ul. Rynek 20, 33 – 350 Piwniczna - Zdrój

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)

 

Wymagane załączniki do pobrania:

1. Wniosek o wpis obiektu do ewidencji

2. Załącznik 1 do wniosku – karta informacyjna obiektu

3. Wniosek o wydanie zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów innych niż hotelowe

4. Zgłoszenie zmiany w ewidencji innych obiektów hotelowych

5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług innych niż hotelarskie

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: