Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

dodano: 06.09.2019

 

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej – Zdroju, ul. Rynek 20, 33- 350 Piwniczna – Zdrój

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

2. Załączniki:

 • karta informacyjna obiektu.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – tylko w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

 

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim, prowadzonej przez Burmistrza Piwnicznej – Zdroju.

Opłatę skarbową można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju, ul. Rynek 20, 33 - 350 Piwniczna – Zdrój
 • przelewem na nr konta 83 8813 0004 2001 0000 7100 0011 Bank Spółdzielczy
  w Piwnicznej - Zdroju  z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Uwagi:

1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Piwnicznej - Zdroju – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
 • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Piwnicznej - Zdroju, ul. Rynek 20, 33 – 350 Piwniczna - Zdrój

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)

 

Wymagane załączniki do pobrania:

1. Wniosek o wpis obiektu do ewidencji

2. Załącznik 1 do wniosku – karta informacyjna obiektu

3. Wniosek o wydanie zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów innych niż hotelowe

4. Zgłoszenie zmiany w ewidencji innych obiektów hotelowych

5. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług innych niż hotelarskie

 

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: