Ogłoszenia i Informacje

dodano: 17.03.2020

[11.08.2021 r.] ZEAS: Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 16 sierpnia 2021 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu); ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w szkole na terenie MiG Piwniczna-Zdrój.

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy oraz zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Wnioski należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2021 r. do 15:00. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[28.04.2021 r.] ZEAS: Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021

 

[01.02.2021 r.] ZARZĄDZENIE NR 0A-03/2021 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 stycznia 2021 r.

[KLIKNIJ TU]: TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

[17.11.2020 r.] Po pierwsze rodzina! Benefis naszej rodziny

[03.11.2020 r.] Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021 z dnia 03.11.2020 r.

[21.09.2020 r.] Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021 z dnia 21.10.2020 r.

[21.07.2020 r.] ZEAS: Informacja stypendia szkolne 2020/2021. Pobierz: wniosek, oświadczenia, upoważnienie, katalog wydatków, umowa kupna-sprzedaży.

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej korona wirusem SARS-CoV-2 – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 17 sierpnia 2020 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu); ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w szkole na terenie MiG Piwniczna-Zdrój.

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy oraz zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Wnioski należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2020 r. do 15:00. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[21.07.2020 r.] ZEAS: INFORMACJA dot. stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium szkolne można pobierać od 17 sierpnia 2020 r. (tj. poniedziałek) w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piwnicznej-Zdroju ul. Rynek 20 bądź na stronie www.piwniczna.pl

Pobierz:

 

[16.03.2020 r.] ZEAS: Komunikat dot. czasowego ograniczenia dostępności

KOMUNIKAT

z dnia 16 marca 2020 r.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19

wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Piwnicznej-Zdroju informuje 

o czasowym ograniczeniu dostępności w tym zamknięciu ZEAS

dla obywateli – petentów

od dnia 16 marca br. – do odwołania

Sprawy pilne prosimy załatwiać elektronicznie lub telefonicznie

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Kontakt:

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju

Dyrektor ZEAS (-) Urszula Sikorska

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
EKOINTERWENCJA
Program "Czyste Powietrze"
KOMUNIKATY PM10
MIODNY SZLAK
Miasta Partnerskie

Na skróty: