Ogłoszenia i Informacje

dodano: 17.03.2020

[06.05.2024 r.] ZEAS: Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2023/2024

[16.08.2023 r.] ZEAS: ZAWIADOMIENIE dot. wygaśnięcia decyzji przyznających stypendium szkolne w roku szkolnego 2022/2023

[02.08.2023 r.] ZEAS: Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 do 15.09.2023 r.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje,  że wnioski można pobrać w ZEAS od 16 sierpnia 2023r. tj. środa, (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu do UMiG) i ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w danej szkole na ternie MiG Piwniczna-Zdrój. 

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach,  jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi obecnie 600,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do 15 września 2023 r. (piątek) do godziny 15:00.W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski,  natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[08.05.2023 r.] ZEAS: Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2022/2023

[02.01.2023 r.] ZEAS: ZARZĄDZENIE NR OA-12/2023 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 2 stycznia 2023 r.

Pobierz:

 

[09.11.2022 r.] ZEAS: OGŁOSZENIE w sprawie stypendium szkolnego 2022/2023

[22.08.2022 r.] ZEAS: ZAWIADOMIENIE

[07.07.2022 r.] ZEAS: Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 16 sierpnia 2022 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu do UMiG) i ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w danej szkole na ternie MiG Piwniczna-Zdrój. 

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak, więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy.

Wniosek na dziecko/dzieci uczące się należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2022r. do 15:00.  W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[12.05.2022 r.] ZEAS: OGŁOSZENIE w sprawie stypendium szkolnego 2021/2022

[13.04.2022 r.] ZEAS: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 15.04.2022 r. (piątek)

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (piątek) Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój będą nieczynne.

[14.03.2022 r.] ZEAS: Zapisy do szkół podstawowych i przedszkoli uczniów przybywających z Ukrainy / Зарахування до початкових шкіл та дитячих садків учнів, що прибувають з України

Zapisy do szkół podstawowych i przedszkoli uczniów przybywających z Ukrainy  

Informujemy, że w dniach od 15.03.2022 r. do 18.03.2022 r. (godz. 9.00.- 14.00) w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przyjmowane będą zapisy do szkół podstawowych / oddziałów przedszkolnych uczniów przybywających z Ukrainy.

 

Зарахування до початкових шкіл та дитячих садків учнів, що прибувають з України

Інформуємо, що з 15.03.2022 року до 18.03.2022 року (з 9:00 до 14:00 години) в навчальних закладах в районі міста та району Північна-Здруй, буде проводитись зараховування учнів, що прибули з України до початкових шкіл та відділів дитячих садків.

 

[31.01.2022 r.] ZEAS: ZARZĄDZENIE NR OA-05/2022 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 stycznia 2022 r.

[14.12.2021 r.] ZEAS: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 24.12.2021 oraz 07.01.2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2021r. tj. w Wigilię oraz dnia 07.01.2022 r. biuro Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój będzie nieczynne. Podstawa prawna (art.130 §2 Kodeksu pracy).

 

[11.08.2021 r.] ZEAS: Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 16 sierpnia 2021 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu); ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w szkole na terenie MiG Piwniczna-Zdrój.

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy oraz zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Wnioski należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2021 r. do 15:00. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[28.04.2021 r.] ZEAS: Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021

 

[01.02.2021 r.] ZARZĄDZENIE NR 0A-03/2021 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 stycznia 2021 r.

[KLIKNIJ TU]: TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

[17.11.2020 r.] Po pierwsze rodzina! Benefis naszej rodziny

[03.11.2020 r.] Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021 z dnia 03.11.2020 r.

[21.09.2020 r.] Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2020/2021 z dnia 21.10.2020 r.

[21.07.2020 r.] ZEAS: Informacja stypendia szkolne 2020/2021. Pobierz: wniosek, oświadczenia, upoważnienie, katalog wydatków, umowa kupna-sprzedaży.

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej korona wirusem SARS-CoV-2 – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 17 sierpnia 2020 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu); ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w szkole na terenie MiG Piwniczna-Zdrój.

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy oraz zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Wnioski należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2020 r. do 15:00. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

 

[21.07.2020 r.] ZEAS: INFORMACJA dot. stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium szkolne można pobierać od 17 sierpnia 2020 r. (tj. poniedziałek) w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piwnicznej-Zdroju ul. Rynek 20 bądź na stronie www.piwniczna.pl

Pobierz:

 

[16.03.2020 r.] ZEAS: Komunikat dot. czasowego ograniczenia dostępności

KOMUNIKAT

z dnia 16 marca 2020 r.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19

wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Piwnicznej-Zdroju informuje 

o czasowym ograniczeniu dostępności w tym zamknięciu ZEAS

dla obywateli – petentów

od dnia 16 marca br. – do odwołania

Sprawy pilne prosimy załatwiać elektronicznie lub telefonicznie

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Kontakt:

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju

Dyrektor ZEAS (-) Urszula Sikorska

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: