Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2

dodano: 03.04.2020

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój otrzymało dofinansowanie na projekt: Budowa dróg   rowerowych wraz   z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2

 • Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
 • Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)
 • Numer Projektu: RPMP.04.05.02-12-0289/18
 • Termin realizacji do 31.05.2022 r.
 • Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz budowa obiektów P&R i B&R oraz oznakowanie tras rowerowych odpowiednimi oznakowaniami ułatwiajacymi poruszanie się po nich. W ramach Projektu planuje sie także budowę miejsc przesiadkowych dających możliwość zmiany środka transportu, odpowiednio oświetlonych i wyposazonych oraz utworzenie nowoczesnych parkingów rowerowych. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury da mieszkancom wybór i zacheci ich do zmiany środka transportu co przyczyni sie do ograniczenia niskiej emisji. Rowerowe i samochodowe węzły przesiadkowe pomiedzy róznymi rodzajami transportu ograniczą wystepujace uciążliwosci , zwiekszą wygode podróżujących, spełnią potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie oznakowania i możliwości poruszania się na wózkach, zmniejszy ryzyko wypadków, znacząco wpłynie na poprawę gospodarki niskoemisyjnej w regionie i poprawienie zdrowego stylu zycia.

Planowane efekty:

 • stworzenie warunków umozliwiających mieszakńcom realny wpływ na tworzenie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilnosci Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
 • zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza (CO2 CO HC NOx,PM), hałasu oraz nizszego zatłoczenia-dzieki spadkowi uzytkowania samochodów'
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (uporządkowanie organizacji ruchu, wyodrębnienie dróg rowerowych, udostępnienie węzłów, oznakowanie znakami drogowymi C-13,C-16.

 

Wartość projektu: 9999543,30 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 9962643,30 PLN

Dofinansowanie UE 8468246,75 PLN


W ramch projektu planuje sie budowę 8,69 km dróg dla rowerów i tak:

 • Odcinek I-Młodów - 850 mb,
 • Odcinek II-Kokuszka - 825 mb,
 • Odcinek III Łomnica Zdrój - 2885 mb,
 • Odcinek IV Wierchomla - 4130 mb.

 

Działania w ramach Projektu

1. Droga rowerowa odcinek Młodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.1 Ciąg pieszo-rowerowy Budowa około 280 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,5 m w ciągu istniejącej drogi gminnej (km 0+000 – 0+208) oraz 162 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m w ciągu istniejącej drogi gminnej.

1.2 Obiekt „Parkuj i jedź” – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” składającego się z 5 miejsc postojowych i 1 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

1.3 Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej 10 stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej 1 kosza

2. Droga rowerowa odcinek Kokuszka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.1 Ciąg pieszo-rowerowy Budowa około 825 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m wraz z oświetleniem ciągu istniejącej drogi gminnej

2.2 Budowa oświetlenia drogi rowerowej

2.3 Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej 10 stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej 1 kosza

2.4 Zintegrowany węzeł przesiadkowy -Budowa jednego zintegrowanego węzła przesiadkowego składającego się z dwóch zatok autobusowych.

3.Droga rowerowa odcinek Łomnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3.1 Ciąg pieszo-rowerowy Budowa około 1562 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m wzdłuż istniejącej drogi powiatowej

3.2 Kładka pieszo –rowerowa km 0+373

3.3 Obiekt „Parkuj i jedź” – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” składającego się z 28 miejsc postojowych i 2 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

3.4 Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej 20 stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej 1 kosza

4. Droga rowerowa odcinek Wierchomla wraz z infrastrukturą towarzysząca

4.1 Ciąg pieszo-rowerowy Budowa około 4130 mb ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m wzdłuż istniejącej drogi powiatowej

4.2 Przepust

4.3 Obiekt „Parkuj i jedź” km 1+190 – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” składającego się z 22 miejsc postojowych i 2 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

4.4 Obiekt „Parkuj i jedź” km 4+120 – Budowa jednego obiektu „Parkuj i jedź” składającego się z 5 miejsc postojowych i 1 miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

4.5 Obiekt „Bike&Ride” - Budowa jednego obiektu dla Bike&Ride” dla co najmniej 20 stanowisk dla rowerów 1 ławki – 3 osobowej 1 kosza

4.6 Zintegrowany węzeł przesiadkowy w km 1+553 i 2+332 -Budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych składających się z jednej zatoki autobus

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: