Aktualności MKRPA w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 13.11.2019

[02.01.2024] MKRPA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 przyznawane są na wniosek podmiotu zainteresowanego zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Piwnicznej-Zdroju nr OA - 14/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Powyższy regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się do pobrania poniżej.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: