Aktualności MKRPA w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 13.11.2019

[2020.04.14] Konkurs plastyczny dla uczniów SP 1-8

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „BEZNAŁOGOWO, czyli jak żyć zdrowo?”. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 7 maja 2021 r. Prace nagradzane i oceniane będą w 3 kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Poniżej regulamin konkursu.

Pobierz:

 

[2020.03.20] OGŁOSZENIE Burmistrza i MKRPA w Piwnicznej-Zdroju dot. zgłaszania zadań do realizacji na 2020 rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju zapraszają instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do zgłaszania zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

W związku z panującą obecnie sytuacją wnioski należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: gmina@piwniczna.pl

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

 

[2019.12.09] Ogłoszenie dot. zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. - przedłużony termin składania wniosków

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju informują o przedłużeniu terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do 20 grudnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju pok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-209/2019 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 października 2019 r.

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: