Projekt pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wodno-pianowego z napędem 4x4 dla OSP w Wierchomli Wielkiej

dodano: 09.08.2022

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój realizuje zadanie pod nazwą: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wodno-pianowego z napędem 4x4 dla OSP w Wierchomli Wielkiej

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022”

  • Wartość zadania: 960 000,00 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 40 000,00 zł
  • Środki z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój: 520 000,00 zł
  • Środki z Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 200 000,00 zł
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dofinansowania Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego: 200 000,00 zł
  • Termin realizacji Projektu: do 31.12.2022 r.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: