Zakup odzieży specjalistycznej przeznaczonej dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

dodano: 18.12.2023

Trwa realizacja zadania związanego z zakupem odzieży specjalistycznej przeznaczonej dla strażaków z OSP: Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Wierchomla Wielka, Kosarzyska oraz Łomnica Zdrój.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

W ramach zadania zaplanowano zakup 10 kompletów umundurowania specjalistycznego (ubranie specjalne, hełm, kominiarka, rękawice i buty specjalne), przeznaczonego do wykorzystania przez strażaków ochotników w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Łączna wartość zadania: 46 248,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 20 000,00 zł,
  • środki z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 26 248,00 zł.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: