Wypłata świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej

dodano: 18.06.2019

HARMONOGRAM WYPŁAT GOTÓWKOWYCH REALIZOWANYCH

W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIWNICZNEJ-ZDROJU

WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU OPS


  • Realizacja świadczenia wychowawczego „500+”  w formie przelewu: do 15 dnia każdego miesiąca
  • Realizacja zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w formie przelewu: do ostatniego dnia każdego miesiąca

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: