Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju niedziela 2 kwietnia 2023 r.

dodano: 25.01.2023

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

zarządzeniem Wojewody Małopolskiego wyznaczone zostały

na niedzielę 2 kwietnia 2023 r.

 

Wybory przeprowadzone będą w okręgu nr 6 obejmującym Osiedle HANUSZÓW

(ulice Węgierska, J.K.Gąsiorowskiego, Podolik, Zapotok, Więckówka, Kosmydle)

 

Ważne terminy:

- do poniedziałku 6 lutego 2023 r.

utworzenie komitetu wyborczego wyborców i zawiadomienie

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu,

- do poniedziałku 27 lutego 2023 r.

zgłaszanie kandydatów na radnych

do Miejskiej Komisji Wyborczej w Piwnicznej-Zdroju,

Informacje w Urzędzie Miejskim

18 44 64 043, 601538717, wgrucela@piwniczna.pl

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: