Urząd Miejski

dodano: 06.06.2019

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju
33-350 Piwniczna Zdrój, Rynek 20 skr.31

Dane kontaktowe

tel. 18 44 64 043

tel. 18 44 64 173

fax 18 44 64 186

e-mail: gmina@piwniczna.pl

CZAS PRACY
codziennie w dni robocze
7:00 – 15:30

na stanowiskach pracy (zmiennie)
7:00 – 15:00  i  7:30 – 15:30

BURMISTRZ
przyjmuje w sprawach indywidualnych,
w tym skarg i wniosków -  w poniedziałki od 8:00  - 12:00

KASA URZĘDU

czynne od 7:00 – 14:00

SEKRETARZ
przyjmuje oraz koordynuje rozpatrywanie
skarg i wniosków, pok. 13

RADA MIEJSKA
biuro Rady czynne od 7:00 – 15:00, pok. 10

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
pełnią dyżury  dla mieszkańców (zmiennie)
w poniedziałki  7:00 - 15:00

SESJE RADY
są transmitowane i udostępniane www.piwniczna.pl
obrady sala nr 19

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

KONTAKT:
Rynek 20,  skr.31,
33-350 Piwniczna Zdrój,
tel.:  18 446 40 43,
        18 446 40 19,
        18 446 41 33,
        18 446 41 73,
fax    18 446 41 86

Sprawy Urzędowe:

 • Sekretariat Burmistrza: piętro, pokój 15
 • Sekretarz Gminy: piętro, pokój 13
 • Skarbnik Gminy: parter, pokój 18
 • Kasa, księgowość podatkowa: parter, pokój 2
 • ZEAS: parter, pokój 3
 • Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, dowody osobiste: parter, pokój 4
 • Dyrektor ZEAS: parter, pokój 5
 • Doradztwo Rolnicze: parter, pokój 6
 • Podatki, gospodarka odpadami, Ekodoradca, Komendant Gminny OSP: parter, pokój 7
 • Biuro Rady Miasta i Gminy: piętro, pokój 10
 • Rozwój i gospodarka lokalna: piętro, pokój 11
 • Mienie Gminne i planowanie przestrzenne: piętro, pokój 12
 • Promocja, księgowość: piętro, pokój 17

 

Numery kont bankowych na które należy wpłacać należności:

1. Wszystkie dochody z tyt. różnych opłat, w tym opłaty skarbowej, podatki, z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży:
83 8813 0004 2001 0000 7100 0011

2. Dochody z opłaty za udostępnienie danych osobowych:
24 8813 0004 2001 0000 7100 0006

3. Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy oraz wadia:
62 8813 0004 2001 0000 7100 0001

4. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22 8813 0004 2001 0000 7100 0042

 

Informujemy, że wszelkie faktury wystawiane na Urząd Miejski
powinny zawierać następujące informacje:

1. Nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
2. Odbiorca: Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój
3. NIP: 734 35 43 904
4. Termin płatności: minimum 21 dni od daty otrzymania faktury

BRAK KTÓREJKOLWIEK Z INFORMACJI RZUTUJE ZWRÓCENIEM FAKTURY DO WYSTAWIAJĄCEGO
CELEM DOKONANIA NIEZBĘDNYCH ZMIAN.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: