Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 20.06.2019

Całkowita wartość projektu: 2 494 399,00 zł 

Wysokość dotacji: 1 870 799,25 zł (75% kosztów kwalifikowanych) 

Beneficjent: Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój 

Termin realizacji projektu: 27.01.2012 – 31.12.2013

Dofinansowanie projektu Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki w Piwnicznej-Zdroju zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowego produktu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie szlaku turystycznego „Eliaszówka” oraz zagospodarowanie parku Węgilnik-Skałki. W ramach inwestycji zaplanowano:

 1. uatrakcyjnienie szlaku Beskidu Sądeckiego Piwniczna-Zdrój – Eliaszówka poprzez:
 • uporządkowanie oraz wyrównanie części ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych,
 • zamontowanie oznakowania kierunkowego szlaku, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek przyrodniczych,
 • renowację istniejących oznakowań wraz z przycięciem gałęzi,
 • montaż miejsc przystankowych oraz budowę wieży widokowej 
  i zagospodarowanie szczytu góry Eliaszówka,
 1. koncepcję ścieżek rekreacyjnych park „Węgielnik-Skałki” wraz z zagospodarowaniem szczytu poprzez:
 • uporządkowanie oraz wyrównanie ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych,
 • zamontowanie oznakowania kierunkowego ścieżek, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek historycznych,
 • renowację źródełka, krzyża przy okopach oraz terenu wokół pomnika,
 • odtworzenie okopów z okresu II wojny światowej,
 • montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budową platformy widokowej na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i oświetleniem solarnym,
 • zagospodarowanie szczytu góry Węgielnik, poprzez montaż ekspozycji militarnej wraz z platformą, boiska oraz małego placu zabaw.

W efekcie powstanie kompleks, który poza usługami turystycznymi oferować będzie dodatkowo: usługi przewodnickie, transportowe, uzdrowiskowe czy edukacyjne.

31 sierpnia 2014 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu

Dofinansowanie projektu Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki w Piwnicznej-Zdroju zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Piwniczna-Zdrój jest jedną z lepiej znanych i chętnie odwiedzanych w Małopolsce. Cechuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, dobrymi warunkami do rozwoju turystyki, korzystnym położeniem. Aby w pełni korzystać z posiadanego potencjału konieczne jest jednak zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa na dotychczas uczęszczanych szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego. Odpowiedzią na powyższe potrzeby była realizacja przedmiotowego projektu, która przyczyniła się do uatrakcyjnienia szlaku turystycznego „Eliaszówka” oraz parku Węgielnik – Skałki.         

Przedmiotem projektu było stworzenie kompleksowego produktu turystycznego. W ramach inwestycji, na przebiegu szlaku zielonego Piwniczna - Eliaszówka zrealizowano:

 • uporządkowano ścieżki, zamontowano zabezpieczenia oraz schody terenowe,
 • poprawiono oznakowania kierunkowe szlaku, zamontowano tablice informacyjne, panoramy oraz ciekawostki przyrodnicze,
 • ustawiono elementy małej architektury pozwalające na odpoczynek turystom przemierzającym łąki i lasy wzdłuż zielonego szlaku.  
 • wybudowano 20m wieżę widokową na  szczycie góry Eliaszówka

Natomiast w parku „Węgielnik-Skałki”;    

 • uporządkowano oraz wyrównano ścieżki spacerowe, zamontowano zabezpieczenia oraz schody terenowe,
 • zamontowano oznakowania kierunkowe ścieżek, tablice informacyjne,
 • dokonano renowacji źródełka i figury Matki Boskiej, krzyża przy okopach oraz pomnika Grunwald,
 • odtworzono okopy z okresu II wojny światowej
 • zamontowano  miejsca przystankowe wraz z koszami
 • wybudowano platformę widokową na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i oświetleniem solarnym,
 • wykonano oświetlenie solarne polany rekreacyjnej na Węgielniku
 • wybudowano mały plac zabaw, ścieżkę zdrowia, grilowisko, altanę, miejsce na ognisko;
 • wyremontowano chodnik wzdłuż ul. Daszyńskiego i części ul. Szczawnickiej

Powyższe działania miały na celu przywrócenia funkcji turystyczno - rekreacyjnej w/w obszarów i stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego o znaczeniu regionalnym. W efekcie powstał kompleks, który poza usługami turystycznymi oferować będzie dodatkowo: usługi przewodnickie, transportowe, uzdrowiskowe czy edukacyjne.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: