Stowarzyszenie Młodów - Głębokie

dodano: 12.05.2016

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie
Młodów 111, 33-343 Młodów
Prezes Stowarzyszenia – Danuta Kulig

0000035739
492717225
734-28-77-572

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:

Stowarzyszenie Młodów – Głębokie działa w Gminie Piwniczna-Zdrój na rzecz rozwoju wsi Młodów i Głębokie w zakresie rozwoju kultury, promocji tradycji regionu, inicjowania przedsięwzięć wpływających na poprawę atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym. Początek działalności stowarzyszenia datuje się od roku 1996, a zarejestrowana w KRS aktywność od roku 2001.

Oferta turystyczna stowarzyszenia: (na zamówienie)

  • degustacja potraw regionalnych: obsługa grup zorganizowanych
  • warsztaty kulinarne
  • warsztaty rękodzieła (bibułkarstwo, quilling, wiklina papierowa, florystyka ludowa )
  • opowieści legend o Świętej Kindze w Parku Św. Kingi w Głębokiem (np. wycieczki szkolne)
  • prezentacja i nauka piosenek regionalnych
  • przygotowanie stoiska promocyjnego z produktami regionalnymi
  • współpraca z instytucjami kultury, samorządem, organizacjami pozarządowymi itp.

 

Kontakt: konto na FB: Stowarzyszenie Młodów-Głębokie, Tel. 731 267 297

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: