Stowarzyszenie Black Panthers

dodano: 04.06.2019

Stowarzyszenie Paramilitarne Black Panthers z siedzibą w Piwnicznej - Zdroju rozpoczęło swoją działalność 6 kwietnia 2010r. Od początku utworzenia formacji nasza grupa bazuje na podstawie Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.

Korzystamy z umundurowania typu MARPAT (skrót od MARine PATtem) na zasadach ASG (air soft gun). Treningi prowadzone są z zakresu czarnej, zielonej, czerwonej i niebieskiej taktyki która ma na celu wpojenie i utrwalenie zasad, praw, i obowiązków panujących w każdej zmilitaryzowanej formacji w czasach. kiedy świat idzie naprzód a powstanie konfliktów zbrojnych jest coraz bardziej realne.

Korzystamy z wszelkich dostępnych źródeł w celu uzyskania odpowiedniej wiedzy, która daje nam możliwość podjęcia pełnej gotowości do obrony granic państwa i jego obywateli, całą nabyta wiedze staramy się przekazać wszystkim, którzy chcą poznać to, co dzisiaj dostępne jest tylko w wypadku poświęcenia się czynnej służbie.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, współpracę, chętnie nabędziemy nową wiedzę jak też podzielimy się swoją i swoim doświadczeniem. Jako stowarzyszenie bierzemy czynny udział we wszelkiego typu akcjach charytatywnych, szkoleniach, pokazach, zbiórkach żywności czy tez pomocy jak np. w czasach klęsk żywiołowych .

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: