Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju (2014-2018)

dodano: 16.03.2016

PROTOKOŁY
Z SESJI RADY MIASTA I GMINY
PIWNICZNEJ - ZDROJU

kadencja: 2014 - 2018

2014

2015

2016

2017

2018

Protokoły publikowane są po ich przyjęciu przez Radę Miasta i Gminy Piwnicznej - Zdroju.
Przyjęcie protokołu odbywa się na sesji następnej.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: