Projekt pn.: „Roboty budowlano-instalacyjne w Remizie OSP w Wierchomli Wielkiej”

dodano: 24.11.2020

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje projekt pn.: Roboty budowlano-instalacyjne w Remizie OSP w Wierchomli Wielkiej. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac remontowo-budowlanych w remizach strażackich w roku 2020.

Projekt obejmie:

  • odwodnienie i izolacja części budynku
  • montaż podsufitek połaciowych
  • montaż stolarki okiennej
  • montaż stolarki drzwiowej
  • podbudowę i opaskę wokół części budynku
  • montaż uziomu odgromowego

Wartość inwestycji: 61 619,69 zł

Dofinansowanie: 15 000,00 zł


Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: