Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023"

dodano: 10.11.2023

 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje zadanie ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 • Wartość zadania: 230 519,05 zł
 • Dofinasowanie: 230 505,85 zł
 • Wkład własny: 13,20 zł

Opieka wytchnieniowa przyczynia się do:

 • odciążenia rodziny od codziennego trudu w opiece nad osobą niepełnosprawną,
 • odpoczynku psychicznego i regeneracji sił fizycznych w codziennym zmaganiu się z opieką nad osobą niepełnosprawną
 • umożliwia poprawę relacji rodzinnych, na skutek polepszenia funkcjonowania psychofizycznego
 • zmiana środowiska przyczynia się do nawiązania nowych relacji, współpracy oraz doradztwa w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • zmiana środowiska dla osób niepełnosprawnych podnosi ich poczucie własnej wartości oraz wpłynie pozytywnie na postrzeganie własnej osoby w środowisku
 • czasowa zmiana miejsca zamieszkania ma pozytywny skutek w procesie przełamywania lęku społecznego oraz barier w nowym środowisku
 • adaptacja osób niepełnosprawnych w nowym środowisku owocuje mniejszym ryzykiem stresu związanego z izolacją od opiekuna

W ramach realizacji zadania realizowano działania:

 • objęcie opieką całodobową 29 rodziców/opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi
 • objęcie opieką 5 rodziców/opiekunów wraz z dziećmi niepełnosprawnymi

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: