Projekt pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”

dodano: 10.11.2023

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój realizuje zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Zubrzyk w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” współfinansowany ze środków województwa małopolskiego.

  • Wartość zadania: 20 870,00 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 14 609,00 zł
  • Środki z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 6 261,00 zł
  • Termin realizacji Projektu: do 29.12.2023 r.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: