Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

dodano: 18.06.2019

Dyrektor OPS

Grzegorz Chochla

Komórka organizacyjna

ds. księgowo-kadrowych

Teresa Cycoń - Główna Księgowa

Aneta Lorek – Pracownik administracyjny

Komórka ds. pomocy rodzinie:

świadczenia rodzinne,

świadczenia wychowawcze,

fundusz alimentacyjny,

świadczenie dobry start

Elżbieta Łomnicka – Inspektor

Angelika Kowalska – St. Referent

Agata Kotarba – Referent

 

Komórka ds. świadczeń socjalnych

 

Danuta Długosz – Starszy pracownik socjalny

Czesława Kożuch - Specjalista pracy socjalnej (obsługa kasy)

Zofia Lebdowicz - Specjalista pracy socjalnej

Maria Tokarczyk – Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Rutka – Pracownik socjalny ds. pierwszego  kontaktu

Aleksandra Maślanka – St. Referent ds. świadczeń socjalnych, realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Monika Kieblesz – Asystent Rodziny

Katarzyna Barnowska - Opiekun

 
 

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: