Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój i Sabinov

dodano: 20.06.2019

„Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój  i Sabinov" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

numer projektu WTSL.02.01.00-12-256/10


Zobacz ofertę (po kliknięciu w zdjęcie):

1. Hala Widowiskowo - Sportowa (ul. Krynicka 2)

2. Sala Fitness (ul. Krynicka 2)

3. Ścianka wspinaczkowa (ul. Krynicka 2)

 

„Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna-Zdrój  i Sabinov" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

numer projektu WTSL.02.01.00-12-256/10

Partnerzy;

Partner Wiodący (PW):             

 • Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój,
 • ul. Rynek 20
 • 33-350 Piwniczna - Zdrój
 • * tel.: 018 446 40 43
 • * tel.: 018 446 40 19
 • * fax: 018 446 41 86
 • http://www.piwniczna.pl

Partner Projektu (PP1):                      

 • Miasto Sabinov,
 • Namestie Slobody 57
 • 083-01 Sabinov
 • +421/51/4880 422
 • +421/51/4523 530
 • +421/917 620 018
 • http://www.sabinov.sk

Umowa o dofinansowanie projektu nr WTSL.02.01.00-12-256/10-00 zawarta została dnia 24 lutego 2014r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, reprezentowanym przez Panią Iwonę Brol – Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój działającym jako partner wiodący reprezentowanym przez Pana Edwarda Bogaczyka  - Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój.

Instytucja Zarządzająca przyznaje Partnerowi Wiodącemu dofinansowanie z EFFR na potrzeby wdrażania projektu (działania partnera polskiego i słowackiego) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 51,70%   całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynoszących 2 538 914,28 EUR. Dofinansowanie (razem dla partnera polskiego i słowackiego)  wynosi nie więcej niż: 1 312 730,17 EUR

Celem Projektu jest budowa kompleksowej oferty turystyczno-sportowej dla pogranicza polsko-słowackiego jako czynnika zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego gmin Piwniczna - Zdrój i Sabinov. Utworzona w ramach Projektu infrastruktura, która zacieśni współpracę między partnerami,  będzie dodatkową atrakcją turystyczną dla obu Gmin. Rozwiąże problem zanikającej aktywności ruchowej społeczeństw obu krajów, wpłynie również na wydłużenie się sezonu turystycznego.

W ramach rzeczowej - inwestycyjnej  realizacji Projektu  PW rozpocznie budowę hali rekreacyjno-sportowej. Projektowana hala posiada plac do gry o wymiarach 20x40 oraz miejsce na widownię na 228 miejsc siedzących. W części budynku zaplanowano magazyn sprzętów sportowych, umywalnie, toaletę, szatnię uwzględniając  również potrzeby osób niepełnosprawnych. Drogi dojścia i dojazdu do hali zostaną wybrukowane. W ramach Projektu zostanie uzyskane 2337,0m2 powierzchni użytkowej. PP1 (Miasto Sabinov) wykonana zadaszenie lodowiska z konstrukcji stalowo-betonowej, wyremontuje szatnie, zmieni technologię zamrażania lodowiska  a cała hala zostanie otoczona podwójnym płaszczem z PCV.

W ramach projektu, realizowane będą działania nie inwestycyjne, które odbywać się będą na nowopowstałym obiekcie u PW. I tak w Piwnicznej zostaną zorganizowane rozgrywki sportowe dla uczestników z Polski i Słowacji, prezentacja zespołów partnerów Projektu. Kolejnym działaniem w ramach tego etapu będzie zorganizowanie na nowopowstałej powierzchni wystawy prac twórców ludowych, rzemieślników, artystów amatorów pochodzących z obu krajów partnerów Projektu. Wystawa ma na celu przybliżenie tradycji, zwyczajów sąsiadujących ze sobą krajów. 

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: