Ogłoszenia - Komunikaty - Informacje: GBS

dodano: 29.01.2021

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Gminne Biuro Spisowe

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju - Gminny Komisarz Spisowy

w dniu 25 stycznia 2021 r. utworzył

Gminne Biuro Spisowe

do realizacji zadań narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Skład GBS:

1. Włodzimierz Grucela - koordynator gminny, Zastępca GKS

członkowie

2. Bogusława Tomasiak

3. Kamila Jarek

4. Marcin Wojtas

5. Paweł Maślanka

Kontakt:

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju

gmina@piwniczna.pl; 18 446 40 43, 18 446 40 19 fax 18 446 41 86

wgrucela@piwniczna.pl; 601538717


Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: