Nieczystości ciekłe

dodano: 18.06.2019

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych

Oferujemy opróżnianie zbiorników na ścieki socjalno-bytowe (szamba). Obsługujemy gospodarstwa domowe oraz instytucje i zakłady. Posiadamy specjalistyczne beczkowozy o pojemności 3,3 m3, 5,5 m3 i 6,7 m3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na zgłoszenie.

Załączniki:

 

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: