Konsulatacje

dodano: 14.09.2023

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

informuje, że

konsultacje „Trzyletniego programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na lata 2024-2026" rozpoczynają się w dniu 14.09.2023 r., a kończą się w dniu 14.10.2023 r.

Szczegóły konsultacji umieszczone są na stronie www.piwniczna.pl zakładka: Dla Mieszkańca- Stowarzyszenia - Konsultacje.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: