Konsulatacje

dodano: 18.11.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

informuje, że

konsultacje „Trzyletniego programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na lata 2021-2023" rozpoczynają się w dniu 28.09.2020 r., a kończą się w dniu 29.10.2020 r.

Szczegóły konsultacji umieszczone są na stronie www.piwniczna.pl zakładka: Dla Mieszkańca- Stowarzyszenia - Konsultacje.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory Uzupełniające
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: