Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka

dodano: 30.09.2021

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój realizuje zadanie pod nazwą: Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka – Etap 1 w ramach Konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”

  • Wartość zadania: 26 725,00 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 13 000,00 zł
  • Środki z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: 13 725,00 zł
  • Termin realizacji Projektu: od 11.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: