Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

dodano: 18.06.2019

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuję, iż od dnia 24.05.2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie decyzja KR.RET.070.144.2018

Załączniki:

Ponadto

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: