Centra aktywnego wypoczynku w tym trasy biegowo-rowerowe

dodano: 20.06.2019

Do dnia 31 marca 2015 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tras biegowych wraz infrastrukturą turystyczną na górze Kicarz.

Opracowanie ww. dokumentacji technicznej dla projektu partnerskiego, w ramach Klastra Aktywnej Turystyki, którego MiG Piwniczna-Zdrój jest członkiem, pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku w tym Trasy Biegowo-Rowerowe” dofinansowane jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 9: Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej prezentacja Koncepcji Programowo-Przestrzennej:

 - koncepcja zagospodarowania obszaru wraz z propozycją połączeń komunikacyjnych z drogami lokalnymi, w obrębie całego obszaru stanowiącego przedmiot opracowania, wskazanie lokalizacji atrakcji turystycznych i elementów infrastruktury, w tym w szczególności: punktów widokowych, tras i połączeń, elementów małej architektury, naniesiony na mapę zasadniczą

- koncepcja formy połączeń komunikacyjnych w formie rozwiązań typowych w zależności od nawierzchni i dostępnej szerokości, wraz ze wskazaniem charakteru, elementów infrastruktury, sposobu wykończenia, prezentowana w formie cząstkowych rzutów, charakterystycznych przekroi i profili terenowych, wizualizacji odcinka ścieżki w skali zależnej od typu i gabarytów (1:100, 1:200),

- koncepcja obiektów małej architektury - w formie wizualizacji komputerowych i rysunków koncepcyjnych

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 09.06.2024 r.
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: