Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych (dla rodzin z dziećmi) w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój

dodano: 20.06.2019

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

W dniu 4 lipca 2017r., pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój, zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych (dla rodzin z dziećmi) w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 499 126,47 PLN

Dofinansowanie projektu wynosi nie więcej niż 1 874 344,80 PLN

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności miasta i gminy Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jej turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału.

Termin realizacji; 2017-2018

Projekt zakłada realizację następujących zadań;

 1. Budowa kompleksu rekreacyjnego dla rodzin z dziećmi na Radwanowie w Piwnicznej–Zdroju
 • Wykonanie projektu budowlanego
 • Budowa ogólnodostępnych boisk wraz z drenażem, ogrodzeniem i oświetleniem
 • Budowa budynku zaplecza boisk – szatnie ,toalety dla osób korzystających z boisk, toaleta dla niepełnosprawnych wraz z przyłączami oraz przełożeniem sieci teletechnicznej
 • Utwardzenie powierzchni gruntu oraz budowa miejsc postojowych
 • Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury, urządzenie zieleni
 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Lasek na Majerzu”
 • budowa pojedynczego kosza do koszykówki wraz z montażem kosza
 • budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem słupów do siatki
 • budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z montażem bramek
 • montaż ogrodzenia (piłkochwyty) przy boisku do piłki nożnej,
 • oświetlenie terenu rekreacyjnego - instalacja energetyczna zasilająca przepompownie i budowa instalacji oświetlenia terenu dla zagospodarowania terenu polegającego na budowie boisk oral montażu urządzeń małej architektury.
 • budowa wiaty z grilowiskiem, miejsc postojowych i małej architektury.
 1. Rozbudowa placu zabaw na Majerzu
 • montaż obiektów małej architektury w skład których wchodzą: ławki parkowe (2szt.), stalowe kosze na śmieci, tablica informacyjna
 • Zintegrowany zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną z tworzyw sztucznych
 • pociąg z wagonami (1 szt.):
 • karuzela (1 szt.)
 • skoczki - 1 kpl.;
 • zestaw do wspinania - pajęczyna (1 szt.);
 • huśtawka (1 szt. )
 • rower/wioślarz (1 szt.);
 • wahadło/twister (1 szt.);
 • stół piknikowy z planszą do gry w szachy;

Do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: