Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój

dodano: 25.07.2022

Zakres rzeczowy: Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja 10,300 km infrastruktury drogowej i 1 parkingu, budowa 2 mostów; 2,950km sieci kanalizacji sanitarnej; modernizacja  2 oczyszczalni ścieków, 2 ujęć wody i 500 m sieci wodociągowe; dostawa i wdrożenie systemu eBOK wraz z opomiarowaniem w ilości 900 szt; budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku, montaż paneli fotowoltaicznych.

  • Przewidywana wartość inwestycji (w PLN):  11 300 000,00
  • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1 851 950,00
  • Kwota wnioskowanych środków dofinansowanie z Programu Polski Ład (w PLN): 9 448 050,00

Prace trwają już na terenie osiedla Łomnickie, gdzie budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. W II etapie inwestycji będzie wykonana nawierzchnia asfaltowa.

1. Poniżej pozostałe inwestycji, które będą realizowane w ramach podpisanych umów z wykonawcami.

Osiedle MIASTO

Długość [m] 

Droga w kierunku Hall

1100

Droga Nakło

550

Osiedle ZDROJOWE

Długość [m] 

ul. Leśna

200

dr. Łomnickie II

940

Osiedle BOROWNICE

Długość [m] 

dr. Borownice II  nad stacja Orlen

190

dr. Borownice IV-Żytkowicz

230

Osiedle CZERCZ

Długość [m] 

dr. Łazy-Piwowary

1500

Osiedle MAJERZ

Długość [m] 

Nadbeżna chodnik

360

Osiedle KOSARZYSKA

Długość [m] 

Błankowa (uzupełnienie w środek płyty)

200

Zaczerczyk od Zamakowiska odcinek I i odcinek II

206

Zaczerczyk przez skład drewna

300

Trzesniowy Groń

300

Podbukowiec

500

Sołectwo GŁEBOKIE

 

dr.Głębokie w k.Kulig

200

Głebokie k. Źródełka

300

Głębokie przed zaporą

80

Sołectwo KOKUSZA

 

dr.Kokuszka główna

825

Kokusza za Polankami

380

Sołectwo ŁOMNICA

 

Łomnica Zdrój Na Króle

500

Łomnica Zdrój Chowance

151

Łomnica Zdrój osiedle Toczki

220

Łomnica Zdrój Kąty

400

Jarzebaki

500

Sołectwo WIIERCHOMLA

 

Wierchomla Mała w k. Frydrycha

150

Budowa  2 Mostów

 
  • Zaczerczyk przez Skład Drewna

1

  • Kosarzysak w k. osiedla Rewałówka

1

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej:

  • sieć kanalizacyjną o długości 400,00 m (Łomnica Zdrój Kąty).
  • sieć kanalizacyjną o długości 338,06 m (Łomnica Zdrój Chowańce ).
  • kanalizacyjną o długości 80,5 m w zakresie studni S15 do S20 (Głębokie).
  • sieć kanalizacyjną o długości 697,44 m (Łomnickie). 
  • modernizacja rurociągu tłocznego przebiegającego pod rzeką Poprad o długości 1 434 m

3. Budowa  infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku na terenie Nakła.

4. Montaż sytemu napowietrzanego na Oczyszczalnia ścieków w Wierchomli Wielkiej

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju o przepustowości 1288 m3 na dobę  w zakresie Dostawy, montażu i uruchomienia prasy talerzowo-śrubowej wraz z stacją polimerową do obróbki osadu z pełnym oprzyrządowaniem  w Wierchomli Wielkiej w zakresie Dostawy, montażu i uruchomienia nowego systemu napowietrzania reaktora (Q śr.= 125 m3/d.), 

6. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) wraz z opomiarowaniem (dostawa 900 szt. wodomierzy/modułów radiowych).

7. Modernizacja 2 ujęć wody w zakresie dostawy montażu i uruchomienia chloratorów na ujęciach wody w Piwnicznej-Zdroju (Łaski), ujęciu wody w Łomnic-Zdrój wraz z automatyka.

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: