Projekt pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piwnicznej-Zdroju Kosarzyskach

dodano: 09.08.2022

 

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój realizuje zadanie pod nazwą:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piwnicznej-Zdroju Kosarzyskach

 

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej z budżetu Województwa

w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2022

 

  • Wartość zadania: 429 131,37 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 125 320,00 zł
  • Środki z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój: 250 437,32 zł
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 53 374,05
  • Termin realizacji Projektu: do 31.12.2022 r.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: