Aktualności MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 16.10.2019

[13.04.2022] MZGKiM: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 15.04.2022 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju uprzejmie informuje, że 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) Zakład jest czynny do godziny 11:00 za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Andrzej Górski.

[17.12.2021] MZGKiM: Informacja dot. godzin pracy w dniu 24.12.2021 oraz 31.12.2021 r.

[25.11.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odbioru śmieci segregowanych

[18.08.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych

[15.07.2021] Awaria telefonów w MZGKM w Piwnicznej-Zdroju usunięta

Awaria telefonów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została usunięta. W razie dalszych problemów z połączeniami prosimy o kontakt e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

[13.07.2021] Uwaga! Awaria telefonów w MZGKM w Piwnicznej-Zdroju

W związku z awarią telefonów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju prosimy o kontakt pod numerem 18 446 54 16

[14.04.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odczytów zużycia wody i ścieków

[18.03.2021] MZGKIM: Oferta transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 [15.04.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. PSZOK

 [16.03.2020] MZGKiM: INFORMACJA MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju o wprowadzonych środkach ostrożności

I N F O R M A C J A

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej- Zdroju informuje o wprowadzonych środkach ostrożności:

1. Kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wszystkie opłaty związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opróżnianiem szamb oraz odbiorem odpadów komunalnych prosimy uiszczać przelewem na rachunek bankowy numer 67 8813 0004 2001 0000 1270 0001.

2. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje opady budowlane, wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt eklektyczny w czwartki i piątki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zakładu pod numerem telefonu 18/446 42 14, 667 673 267, 18/414 38 33.

3. Wnioski o wydawanie warunków na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, protokołów odbioru przyłącza prosimy przesyłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail mzgkim@piwniczna.pl. Opracowane dokumenty zostaną odesłane pocztą na wskazany we wniosku adres.

4. Telefonicznie przyjmowane są zgłoszenia na plombowanie wymienionych liczników zużycia wody. Wykonanie plombowania jest wstrzymane do odwołania. Wszystkie zgłoszenia będą realizowane po ustaniu wzmożonych środków ostrożności.

5. Odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz szamb odbywa się normalnie według harmonogramu. Prosimy jednak o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników Zakładu. Potwierdzenia wykonania usługi są wypisywane przez pracowników, jednak prosimy o niepodpisywanie ich przez Państwa.

Dyrektor Zakładu

(-) Andrzej Górski

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory uzupełniające
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: