Aktualności MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 16.10.2019

[29.12.2023] MZGKiM: OGŁOSZENIE dot. godzin pracy w okresie noworocznym

W dniu 4 stycznia 2024 roku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czynny do godziny 13:00. W dniu 5 stycznia 2024 roku Zakład Komunalny nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

[07.08.2023] MZGKiM: KOMUNIKAT w sprawie awarii sieci wodociągowej w Łomnicy-Zdrój

[06.04.2023] MZGKiM: INFORMACJA dot. usługi dostawy wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę dostawy wody. Jeden transport to maksymalnie 4 [m3]  wody. Koszt usługi wynosi 42,50 [zł brutto/m3] wody. Cena obejmuje koszty transportu. W przypadku zamówienia transportu w celu uzupełnienia basenu jednorazowy koszt kursu (4 m3 wody) wynosi 170,00 [zł brutto] – bez pompy, 195,00 [zł brutto] z pompą. Zamówienie usługi prosimy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem: – osobiście w siedzibie MZGKiM, – telefonicznie pod numerem 18 414 38 31, – e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl

[06.04.2023] MZGKiM: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 07.04.2023 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju uprzejmie informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek). Zakład jest czynny do godziny 13:00.

Z poważaniem: 

Dyrektor Zakładu Andrzej Górski.

[17.12.2021] MZGKiM: Informacja dot. godzin pracy w dniu 24.12.2021 oraz 31.12.2021 r.

[25.11.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odbioru śmieci segregowanych

[18.08.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych

[15.07.2021] Awaria telefonów w MZGKM w Piwnicznej-Zdroju usunięta

Awaria telefonów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została usunięta. W razie dalszych problemów z połączeniami prosimy o kontakt e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

[13.07.2021] Uwaga! Awaria telefonów w MZGKM w Piwnicznej-Zdroju

W związku z awarią telefonów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju prosimy o kontakt pod numerem 18 446 54 16

[14.04.2021] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odczytów zużycia wody i ścieków

[18.03.2021] MZGKIM: Oferta transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 [15.04.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. PSZOK

 [16.03.2020] MZGKiM: INFORMACJA MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju o wprowadzonych środkach ostrożności

I N F O R M A C J A

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej- Zdroju informuje o wprowadzonych środkach ostrożności:

1. Kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wszystkie opłaty związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opróżnianiem szamb oraz odbiorem odpadów komunalnych prosimy uiszczać przelewem na rachunek bankowy numer 67 8813 0004 2001 0000 1270 0001.

2. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje opady budowlane, wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt eklektyczny w czwartki i piątki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zakładu pod numerem telefonu 18/446 42 14, 667 673 267, 18/414 38 33.

3. Wnioski o wydawanie warunków na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, protokołów odbioru przyłącza prosimy przesyłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail mzgkim@piwniczna.pl. Opracowane dokumenty zostaną odesłane pocztą na wskazany we wniosku adres.

4. Telefonicznie przyjmowane są zgłoszenia na plombowanie wymienionych liczników zużycia wody. Wykonanie plombowania jest wstrzymane do odwołania. Wszystkie zgłoszenia będą realizowane po ustaniu wzmożonych środków ostrożności.

5. Odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz szamb odbywa się normalnie według harmonogramu. Prosimy jednak o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników Zakładu. Potwierdzenia wykonania usługi są wypisywane przez pracowników, jednak prosimy o niepodpisywanie ich przez Państwa.

Dyrektor Zakładu

(-) Andrzej Górski

 

Kalendarz wydarzeń

Wybory 2024
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
BIP 130000
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: