ZAWIADOMIENIE: XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 25.11.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZĘŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Dyrektora MZGKiM o przygotowaniu do „Akcji zima 2021/2022”.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Nowym Sączu.”

4. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej.  

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

7. Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

9. Uchwała w sprawie diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.

10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Pana Dariusza Chorużyka.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK.

14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

15. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/262/2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości.

16. Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 1979/28.

17. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości nr 1932/4.

18. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie

Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: