ZARZĄDZENIE Nr OA.143.2023 BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU z dnia 05.09.2023r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

informuje, że

konsultacje „Trzyletniego programu współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na lata 2024-2026" rozpoczynają się w dniu 14.09.2023 r., a kończą się w dniu 14.10.2023 r.

Szczegóły konsultacji umieszczone są na stronie www.piwniczna.pl zakładka: Dla Mieszkańca- Stowarzyszenia - Konsultacje.

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: