Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów pogranicza Piwnicznej-Zdrój

dodano: 20.06.2019

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Nowym Targu, pomiędzy Związkiem Euroregion Tatry a Miastem i Gminą Piwniczna –Zdrój, została zawarta umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt.

„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna –Zdrój-Stara Lubovna”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Wnioskodawcą jest Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój. Partnerem Mikroprojektu jest Občianske združenie OPPIDUM ze Starej Lubovni (Stowarzyszenie). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu, Podkomitet Monitorujący, przyznał na dofinansowanie przedmiotowego projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 22 652,50 EURO co stanowi 85% całkowitej wartości mikroprojektu. Współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 665,00 EURO co stanowi 10 % całkowitej wartości projektu. Wkład własny Beneficjenta tj. Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój wynosi 1 332,50 EURO , co stanowi 5% całkowitej wartości mikroprojektu.

Termin realizacji mikroprojektu od 1 lipca 2011roku do 29 lutego 2012roku.

Cel główny projektu:
Wzmocnienie wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju przemysłu turystycznego w obszarze polsko-słowackiego pogranicza.

Cel szczegółowy:

  1. Rozpowszechnianie informacji o regionie przygranicznym Piwniczna – Zdrój – Stara Lubovna poprzez stworzenie tarnsgranicznego multimedialnego portalu i punktu informacji turystycznej w postaci infomatu oraz przygotowanie publikacji promujących region przygraniczny Piwniczna – Zdrój – Stara Lubovna.
  2. Stworzenie podstaw do przyszłej współpracy transgranicznej 3 sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy) w zakresie promocji regionu przygranicznego poprzez organizację spotkania.

Dzięki zrealizowanej operacji, powstanie profesjonalny punkt informacji turystycznej, którego nośnikiem multimedialnym będzie infomat i strona internetowa - ogólnodostępna multimedialna informacja promująca walory turystyczne i kulturowe gmin obszaru pogranicza. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju informacji i promocji atrakcji turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych, ukształtuje pozytywny wizerunek miast pogranicza jako miejsca przyjaznego o wielu walorach w którym warto mieszkać, pracować i odpoczywać. Nastąpi poprawa w dostępie i przekazie rzetelnej informacji turystycznej zwiększając zainteresowanie lokalnym polsko-słowackim dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym. Wypromowanie profesjonalnej, bogatej oferty turystycznej wpływać będzie na zwiększenie liczby osób, które na miejsce wypoczynku wybiorą nasz region. Zwiększenie liczby zainteresowanych turystów chcących skorzystać z oferty agroturystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i innych usług okołoturystycznych pozytywnie wpłynie na rozwój lokalny pogranicza. 

Projekt pn. „Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna –Zdrój-Stara Lubovna”współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: