Projekt “Zdalna Szkoła"

dodano: 23.07.2020

Projekt “Zdalna Szkoła"

  • Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach “ZDALNA SZKOŁA”.
  • Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Termin realizacji: Nabór wniosków o grant w trybie ciągłym trwa od 01 kwietnia do 30 września 2020 roku lub do wyczerpania alokacji

 

Cele projektu:

W dniu 1 kwietnia 2020 roku ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach “ZDALNA SZKOŁA”. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych, które odbywają się zdalnie, niestety nie wszyscy uczniowie mają odpowiedni sprzęt.

Działania w ramach Projektu

Chcąc rozwiązać zaistniały problem Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój pozyskało na ten cel 70 000,00 zł z przedmiotowego Programu tj. 100% dofinansowania. W ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 29 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy zostaną użyczone uczniom z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zdalnej nauki.

Wartość projektu: 70 000,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 70 000,00 PLN

Dofinansowanie UE 70 000,00 PLN

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: