Projekt “Zdalna Szkoła+"

dodano: 04.12.2020

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Ministerstwa Cyfryzacji na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych, które odbywają się zdalnie, niestety nie wszyscy uczniowie mają odpowiedni sprzęt. Chcąc rozwiązać zaistniały problem Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój pozyskało na ten cel 105 000,00 zł  z przedmiotowego programu tj. 100% dofinansowania.  W ramach pozyskanego dofinansowania zakupiono 42 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem.  Laptopy zostaną użyczone uczniom z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zdalnej nauki.

Dariusz Chorużyk

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: