Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu i środków do dezynfekcji, sprzętu do zdalnych zajęć, sprzętu do strefy relaksu i odpoczynku

dodano: 08.12.2021

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój  realizuje  zadanie  pod nazwą:  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu i środków do dezynfekcji, sprzętu do zdalnych zajęć, sprzętu do strefy relaksu i odpoczynku w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  w ramach  dofinansowania z PFRON”

Wartość  zadania: 98 770,00 zł

Dofinansowanie z środków PEFRON: 98 770,00 zł (100%)

Termin realizacji Projektu: od 08.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wsparcie dotyczy:

1. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

2. Zakupu sprzętu i środków do dezynfekcji

3. Zakupu sprzętu do zdalnych zajęć

4. Zakup sprzętu do strefy relaksu i odpoczynku

Kalendarz wydarzeń

FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: