Absolutorium Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Krakowie Burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021.  

Dla przypomnienia Uchwałą z dnia 28 czerwca 2022 r. Nr XLVII/392/2022 Rada Miejskiej w Piwnicznej -Zdroju udzieliła absolutorium dla burmistrza Piwnicznej -Zdroju z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój za rok 2021, Pan Radny Piotr Ściegienny wniósł wniosek do RIO w Krakowie o uchylenie przedmiotowej uchwały i unieważnienie głosowania zarzucając Przewodniczącemu Rady nieprawidłowe przeprowadzenie głosowania.  Przy czym - zgodnie z protokołem i zapisem przebiegu sesji Rady - radny Piotr Ściegienny - wprost przyznał, że rozumiał pouczenia Przewodniczącego przed głosowaniem, a zatem nie ma możliwości, żeby ewentualna pomyłka była wyrazem wprowadzenia go w ten błąd przez Przewodniczącego.

Podkreślić należy również, że zgodnie zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”, co też został uczynione.

Reasumując - zaskarżona uchwała została podjęta w oparciu o głosowanie, którego wynik zapisany w systemie do głosowania w oparciu o urządzenia głosujące w pełni odzwierciedla działanie wszystkich radnych, którzy podejmowali decyzję świadomie, będąc właściwie pouczonymi przez Przewodniczącego Rady o przedmiocie głosowania i konsekwencji udzielenia głosu „za”, jak i „przeciw”. Wyniki głosowania nie budziły wątpliwości. Nie ma znaczenia przy tym oświadczenie radnego o rzekomej „pomyłce”. Doniosłość decyzji podejmowanej w ramach głosowania radnych sprawia, że nie można decyzji radnych zmieniać dowolnie i powtarzać głosować tylko, dlatego, że radny oświadczył, że się pomylił - o ile pomyłka ta nie była wynikiem złego zakwalifikowania głosu przez system do ich liczenia, bądź innej awarii systemu lub też nie została wywołana działaniem organu prowadzącego obrady. Nic takiego nie miało miejsca.

Dariusz Chorużuk

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: