UWAGA! OSTATNI DZIEŃ - Złóż obowiązkową deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 30.06.2022

Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju informuje, że osoby, które nie złożyły deklaracji do bazy CEEB powinny zrobić to niezwłocznie. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak deklaracji grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

UWAGA! Wypełnienie w ubiegłych latach ankiet inwentaryzacji źródeł ciepła nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do bazy CEEB. Bardzo prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji do Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

Deklarację można złożyć także elektronicznie w przypadku, gdy właściciel posiada profil zaufany: https://zone.gunb.gov.pl/

Sprawdź swoją deklarację na stronie: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify


Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

  • w formie elektronicznej – przez Internet na stronie internetowej zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu lub
  • w formie papierowej – do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój Rynek 20, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Terminy składania deklaracji:

  • budynki istniejące – 12 miesięcy lub 14 dni w przypadku zmiany źródła ciepła,
  • budynki nowo powstałe – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła

Informujemy, że złożenie w ubiegłych latach ankiety do bazy ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalania z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Urzędzie Gminy.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju  (pok. 7)
Tel. 18 4464 043

Pobierz: 

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: