Wybory do Izb Rolniczych 2019

dodano: 30.05.2019

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje, że Krajowa Izba Rolnicza Uchwałą nr 2/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. zarządziła wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych w tym Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie. Termin wyborów wyznaczony został na dzień 28 lipca 2019 r.

Do dnia 3 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju mogą zgłaszać się kandydaci do Okręgowej Komisji Wyborczej  w Piwnicznej-Zdroju, którymi mogą być:

  1. rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
  2. podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
  3. płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój działów specjalnej produkcji rolnej.

Pełnomocnikiem Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów na terenie Piwnicznej-Zdroju jest pani Magdalena Nieć.

Szczegóły dotyczące wyborów można znaleźć pod linkiem:

Do pobrania:

Dokumenty dla kandydatów:

 

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: