Wdzięczność „Każdego dnia jest coś nowego, coś piękniejszego, za co możemy podziękować…”

Wdzięczność

„Każdego dnia jest coś nowego, coś piękniejszego, za co możemy podziękować…”

Jeszcze nie umilkły echa z sali obrad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, która w przeszłości, bardzo często gościła niezwykłych ludzi. Tak było również na ostatniej LVI Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju we wtorek 14 lutego 2023 roku. Wszyscy zebrani, spotkali się, aby wyrazić swoją wdzięczność osobom, które mają istotny wpływ na życie codzienne mieszkańców, ale także na rozwój całej naszej Małej Ojczyzny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Tego dnia podziękowaliśmy naszemu duchowi artystycznemu, Pani Barbarze Paluchowej, która przez długie lata, na co dzień docierała do wszystkich ludzi i do wszystkich zakątków naszej rozległej terytorialnie gminy, promując różnobarwną gamę barw piwniczańskiej ziemi.

Do wielu naszych malowniczo położonych przysiółków nawet dzisiaj jest trudno dotrzeć. To z czym mierzymy się na co dzień, widzicie Państwo sami, jednak bez zewnętrznego wsparcia nie bylibyśmy w stanie dużo zrobić. Dlatego, też na Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, podziękowałem Panu Markowi Kwiatkowskiemu Staroście Nowosądeckiemu wraz z całym Zarządem Powiatu i wszystkimi Radnymi Powiatu w tym obecnemu na spotkaniu Członkowi Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Panu Marianowi Doboszowi, Panu Stanisławowi Michalikowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Piwniczna, Panu  Pawłowi Szczygłowi Dyrektorowi DRLP w Krakowie za skuteczne  wspólne działanie dotyczące  realizacji inwestycji  w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej  na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Inną formą wsparcia obu podmiotów są dotacje na zakup umundurowania bojowego naszych strażaków, wkład finansowy do zakupu nowych wozów bojowych dla OSP w Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju. Lista wspólnych działań Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Lasami Państwowymi jest długa.

Za całą pomoc wyrażam w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz obecnych na LVI Sesji, Radnych, wdzięczność za to, że dzięki Państwu możemy czuć więcej radości z bycia społecznością Powiatu Nowosądeckiego.

Dariusz Chorużyk
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: