Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kosarzyskach podpisana

Dnia 1 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju, została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piwnicznej-Zdroju Kosarzyskach". W imieniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój umowę podpisał Pan Dariusz Chorużyk – Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, natomiast w imieniu Wykonawcy firmy KOMPLEKS BUD Pan Józef Wójcik. Po podpisaniu umowy w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Adama Musialskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach Pana Mariana Dobosza został przekazany Wykonawcy teren budowy.

Wartość robót budowlanych: 428 631,37 zł

Inwestycja realizowana jest przy pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa - MIRS” w 2022 roku w wysokości: 125 320,00 zł

Zrealizowany obiekt będzie ogólnodostępny z którego korzystać będzie młodzież szkolna zarówno w ramach zajęć wychowania fizycznego jak również pozaszkolnych zajęć sportowych. W godzinach popołudniowych, dni wolne, święta, wakacje, z obiektu korzystać będą mieszkańcy miejscowości oraz turyści spędzający urlop w miejscowości.

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: