Projekt „Cyfrowa Gmina”

dodano: 25.07.2022
 

Oś.V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – REACT-EU. Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Na realizację projektu grantowego „Cyfrowego Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość dofinansowania: 315 600,00 PL

Gmina Piwniczna-Zdrój całość grantu zamierza przeznaczyć na poprawę szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej -Zdroju. W ramach grantu w zakresie „Cyfryzacji biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” planuje się zakup 20 szt. komputerów osobistych z monitorami i systemem operacyjnym Windows 11 (obecnie Urząd i Zakład posiada stacje z niewspieranym już Windows 7) oraz 20 pakietów biurowych Microsoft Office 2021 do zakupionych komputerów, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników końcowych przed działaniem szkodliwego oprogramowania. Planuje się także zakup zarządzonych switch-y, umożliwiających segmentację istniejącej sieci, w celu ograniczenia dostępu do poszczególnych zasobów dla osób nieuprawnionych. W zakresie „Zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” uwzględniono w projekcie: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez zewnętrzną firmę z odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami; zakup 2 serwerów wraz z oprogramowaniem Windows Server 2022 oraz obsługą dwóch środowisk wirtualnych; a także zakup urządzeń brzegowych UTM. Wszystkie wydatki w ramach grantu bardzo znacząco poprawią bezpieczeństwo całej infrastruktury informatycznej Urzędu i Zakładu komunalnego. Zakup i wdrożenie powyższego sprzętu znacząco wpłynie na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: