Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski

dodano: 12.02.2018

Ogólne informacje o projekcie:

Lider projektu: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”
Okres realizacji: VI 2017 – V 2020
Budżet projektu: 2 525 925,31 PLN
Kwota dofinansowania: 1 867 578,77 PLN

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego)

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców (w szczególności młodzieży) 8 mikroregionów południowej części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych terenów dzięki stworzeniu sieci 50 questów (nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi wiersz opowiadający o danym miejscu, zawierający zagadki, prowadzące do hasła i skarbu) na bazie wiedzy zebranej w toku kompleksowej inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego Górali Orawskich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali Spiskich, Górali Białych, Górali Czarnych i Górali Pienińskich (naukowe badania terenowe i angażowanie miejscowej młodzieży do odkrywania miejscowego dziedzictwa).

Planowane efekty:
Z powstałych w ramach projektu produktów turystycznych (50 questów dostępnych w formie ulotek i aplikacji mobilnej) skorzysta do 2021 roku minimum 15 tys. osób. Młodzież z 8 mikroregionów przygotuje minimum 160 prac – literackich lub wizualnych – prezentujących miejscowe dziedzictwo niematerialne Górali. Ponadto w ramach projektu zostaną wydane 2 publikacje (wyniki badań etnograficznych oraz podsumowanie działań angażujących lokalne społeczności z południowej Małopolski do odkrywania własnego dziedzictwa kulturowego), a także płyta z tradycyjną muzyką góralską.

Partnerzy projektu:

  • Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
  • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju
  • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  • Fundacja Mapa Pasji

Do tej pory w ramach projektu podpisano umowy z 10 wolontariuszami (5 osób w sekcji voto-video, 5 osób w sekcji dziennikarskiej) w wieku od 14 lat których zadaniem będzie dokumentacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Górali Nadpopradzkich na terenie Piwnicznej-Zdrój i Rytra. Dokumentacja ta będzie gromadzona podczas badań terenowych w formie wywiadów, zdjęć i filmów. Wcześniej jednak młodzież wzięła udział w 2 dwudniowych wyjazdowych warsztatach dla każdej z sekcji dziennikarskiej i foto-video które miały za zadanie przygotować wolontariuszy do przeprowadzania ww. badań. Warsztaty odbyły się w miesiącach październik 2017 oraz styczeń 2018 w Folwarku Toporzysko.

Również w ramach projektu, w październiku 2017 roku przeprowadzono w piwniczańskim ośrodku kultury 2 dniowe otwarte warsztaty z tworzenia qustingów (nieznakowanych w terenie tras). Spotkanie poprowadził Krzysztof Florys - trener Questingu. Efektem warsztatów było powstanie questu „Spacer piwniczańskimi zdrojami”. Trasę można zobaczyć na stronie internetowej http://skarbygorali.pl/quest/spacer-piwniczanskimi-zdrojami a także pobrać na komórkę aplikację mobilną „Skarby górali”.

Kolejnym działaniem w ramach projektu są trwające od grudnia 2017 otwarte warsztaty tematyczne z tradycyjnego wyplatania rękawic na desce i czapek na prawidłach. Do tej pory przeprowadzono 24 godziny warsztatów, założeniem jest ich 40. Spotkania mają potrwać do końca marca 2018 roku.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę o kolejnych etapach obróbki wełny od jej czyszczenia i prania po efekt końcowy jakim jest nić do wyplatania czapek i rękawic.

Następnie z powstałej nici pod okiem instruktora P. Ewy Loga-Sowińskiej uczą się techniki wyplatania na desce. Uczestnicy mieli również możliwość spotkać się z Panem Michałem Nakielskim, twórcą ludowym, fachowcem w dziedzinie wyplatania na desce.

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: